درباره ما ارتباط با ما

هندریل و نرده های کامپوزیتی

هندریل و نرده های کامپوزیتی FRP  وGRP از محصولات تبدیلی این شرکت دانش بنیان میباشد که از مقاطع ناودانی،قوطی،لوله و اتصالات فلزی ساخته  و متناسب با طرح و نقشه خریدار مونتاژ خواهد شد.

هندریل ها و نرده های کامپوزیتی FRPو GRP  از محصولات تبدیلی این شرکت میباشد که همانند حصاری جهت عبور افراد میباشد و برروی پل ها، سکوها،اطراف پله استخرها،مخازن و .............نصب میگردد 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top