درباره ما ارتباط با ما

صفحات پالونکی تصفیه کننده

پالونک های کامپوزیتی (Stilling Baffles)

در فرآیند تصفیه آب، پس از تزریق مواد منعقد کننده، استفاده از سامانه های زلال سازی یا ته نشینی مواد امری ضروری می باشد.یکی از سامانه های تصفیه، زلال سازهای پولساتور یا سامانه ته نشینی به کمک بستر لجن است.در این روش آب ورودی، از درون بستر لجن عبور می کند. در ادامه، توده رسوبی، جذب بستر لجن شده و آب زلال به طرف بالا جریان می یابد. در زلال سازهای پولساتور، آب ورودی به وسیله لوله های مشبک از زیر بستر لجن وارد حوضچه می شود. بر روی روزنه ها، پالونک هایی جهت کنترل سرعت و جهت جریان آب قرار می گیرند. مزایای پالونکها مقاومت در برابر خوردگی، استحکام بالا، وزن سبک و مقاومت در برابر اشعه uv و ... می باشد.

 

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top